Hlavní nastavení

Propojení s GP webpay

Po instalaci a aktivaci pluginu budeme pokračovat s napojením na GP WebPay.

Tento návod vás krok za krokem provede nastavením na straně portálu GP WebPay.

Nastavení platební brány najdete v nastavení WooCommerce → Pokladna → GP WebPay.

Pro správnou implementaci GP WebPay na váš eshop, budete potřebovat mít podepsanou smlouvu platební bránou. V případě, že máte již vše vyřízené, obdržíte od platební brány přístupy do testovacího rozhraní.

 

Propojení pluginu s platební bránou

Níže najdete popsané kroky, které potřebujete pro vytvoření, stažení a nahrání klíčů do GP WebPay prostředí a do WordPressu.

Počítejte s tím, že jakmile uděláte testovací platby (číslo testovací karty budete mít v emialu nebo ji najdete zde) a GP WebPay vám potvrdí, že je vše v pořádku, dostanete nový klíč, opět jej nahrajete do prostředí GP WebPay a do WordPressu, upravíte nastavení jmena klíče v pluginu, vypnete checkbox Test v nastavení pluginu a musíte celý proces zopakovat na provozním prostředí.

Podrobný návod níže ↓

1) Přihlášení do testovacího prostředí.

Přihlášení najdete na adrese https://test.portal.gpwebpay.com/, ale i tak Vám URL zašle platební brána do emailu včetně loginu.

Po přihlášení budete vyzváni k potvrzení údajů a změně vygenerovaného hesla. Na email vám bude zaslán kód pro potvrzení změny.

2) Vytvoření a uložení testovacího klíče

Znovu se přihlásíte a musíte získat soukromý klíč.

Soukromý klíč

Vytvoření a nahrání soukromého klíče se skládá z více kroků. Nejprve přejděte do sekce Správa klíčů a klikněte na Vytvořit.

V dalším kroku si ke klíči vytvořte libovolné heslo, které si poznamenejte, budete ho dále potřebovat v účtu GP WebPay a při nastavení pluginu viz. Nastavení a možnosti pluginu.

Po vytvoření se klíč stáhne do počítače.

Toret WooCommerce GP Webpay vytvoření soukromého klíče 2

Nyní můžete rovnou klíč uložit do paměti prohlížeče. Vrátíte se do sekce Správa klíčů a rozkliknete si e.shop.

Poté je nutné vložít klíč, který se stáhl do počítače.

Při vkládání soukromého klíče do paměti prohlížeče je vyberte možnost Trvale → přes tlačítko Vybrat soubor vložte stažený klíč → vyplňte heslo, které jste si v předchozím kroku vytvořili  vložte klíč tlačítkem.

Toret WooCommerce GP Webpay vložení soukromého klíče

Následně je nutné nahrát klíč do adresáře WordPressu. K tomu použijte funkci v nastavení pluginu „Nahrát privátní klíč“. 

3) Nastavení pluginu

Po vytvoření klíče v administraci GP WebPay přejděte do nastavení pluginu GP WebPay, které najdete ve WooCommerce → Nastavení → Pokladna → GP WebPay.

Pojďme si podrobněji popsat jednotlivé kroky:

1.  Povolit/Zakázat – zaškrtnutím tohoto políčka, určíte, zda budou mít zákazníci tuto platební metodu na stránce Pokladna k dispozici či ne

2. Titulek –  zde si můžete upravit název platební metody tak, jak se bude zobrazovat při výběru platební metody na pokladně

3. Popis – v tomto poli můžete pro zákazníka popsat instrukce k platbě

4. Ikona platební metody – pokud chcete vlastní ikonu platební metody, zadejte její URL zde. V Opačném případě je nastavena defaultní ikona z pluginu.

5. Test mód – v tomto checkboxu aktivujete/deaktivuje testovací prostředí

6. Číslo obchodníka – do tohoto pole zadejte číslo obchodníka, které Vám bylo přiděleno

7. Nahrát soukromý klíč – Přes tlačtko „vybrat soubor“ nahrajete vytvořený soukromý klíč. 

8. Povolit způsob dopravy –  pokud chcete povolit všechny způsoby dopravy, ponechejte toto pole prázdné. Případně si můžete definovat pro platební bránu jen některé způsoby dopravy.

9. Povolit GP WebPay pro země – specifikujte, pro které země bude brána dostupná

10. Povolit platební metody – nastaveníte platební metody, které chcete zákazníkovi zobrazit v pokladně

11. Instrukce – zde napište instrukce k platbě, které se budou zobrazovat na Děkovné stránce a potvrzovacím e-mailu

Po vyplnění údajů nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit změny.

Po nastavení integrace a nastavení pluginu proveďte testovací platby s testovací platební kartou:

Testovací platba bez autentifikace:
4056070000000016, Exp. 12/33, CVV2 442
5213000000000028, Exp. 12/33, CVV2 365

Testovací platba s autentifikací:
4056070000000008, Exp. 12/33, CVV2 992
5434021016824014, Exp. 12/33, CVC2 277

4) Přechod na produkční prostředí

Po úspěšné integraci e-shopu na testovacím prostředí napište na email gpwebpay@gpe.cz, ze strany platební brány Vám bude zaslán email s přístupem do produkční prostředí, kde si vytvoříte nový produkční soukromý klíč. Nový integrační klíč budete muset opět nahrát přes nastavení pluginu GP WebPay do adresáže WordPressu. V případě, že jste u soukromého klíče zvolili nové heslo, tak i do pluginu uložte nové heslo a poté vypněte checkbox Test v nastavení pluginu.

Soukromý klíč

Toret GP WebPay - generování produkčního soukromého klíče

Toret GP WebPay - heslo produkčního soukromého klíče

Toret GP WebPay - vložení produkčního soukromého klíče

Automatické načítání stavu plateb

V případě dokončení platby je zákazník přesměrován na děkovnou stránku. Zároveň je předána notifikace o tom, že je objednávka uhrazena a dojde ke změně stavu objednávky na Zpracovává se (u fyzických produktů) nebo na Dokončeno (u virtuálních produktů).

Může se však stát, že zákazník z nějakého důvodu nebyl po uhrazení objednávky přesměrován na děkovnou stránku. V tom případě plugin nemá žádnou informaci od platební brány o tom, že je objednávka uhrazena. Aby nedošlo k tomu, že uhrazené objednávky bez notifikace budou funkcí WooCommerce zrušeny, je nutné nastavit funkci automatického načítání plateb.

Nastavení automatického načítání stavu platby najdete po kartou Toret Plugin → GP WebPay. 

Toret GP WebPay – Automatické načítání stavu platby

 

1) Nastavíte počet dní pro zpětnou kontrolu stavů plateb u objednávek, tedy v jakém zpětném časovém horizontu se budou objednávky kontrolovat.

Toret GP WebPay – nastavení počtu dní pro zpětnou kontrolu

2) Pokud nechcete kontrolovat stav platby u všech objednávek, je možné vybrat jednotlivé stavy objednávek, které se z kontroly vyřadí. Rozhodně nedoporučujeme vylučovat stav Čeká na platbu, Selhalo a Zrušeno.

Toret GP WebPay – nastavení stavů objednávky, které se nebudou kontrolovat

3) Změna stavu objednávky podle stavu platby. V případě, že chcete po potvrzení úhrady objednávky změnit stav např. na „Zpracovává se“ nebo jiný preferovaný stav, tak u stavu platby „Požadavek na stržení“ si nastavte stav objednávky, na který se objednávka přepne. Ve stavu platby „Požadavek na stržení“ se bere objednávka jako uhrazená.

 Toret GP WebPay – změna stavu objednávky podle stavu platby

Funkci změny stavu objednávky na základě stavu platby je nutné povolit aktivací checkboxu.

Toret GP WebPay – aktivace změny stavu objednávky na základě stavu platby

4) Aby se stav plateb aktualizoval podle nastavení z předchozích tří bodů, tak je nutné na hostingu nastavit URL CRONu, která je uvedená v nastavení u vás na webu. CRON doporučujeme pravidelně spouštět, minimálně 1x za hodinu.

 Toret GP WebPay – nastavení CRONu

Testovací platební karta

Testovací platba bez autentifikace:

4056070000000016, Exp. 12/33, CVV2 442

5213000000000028, Exp. 12/33, CVV2 365

Testovací platba s autentifikací:

4056070000000008, Exp. 12/33, CVV2 992

5434021016824014, Exp. 12/33, CVC2 277